Информације по мери човека

Информације о редовима вожње, мрежама пруга и путева, као и друге информације су значајан део свакодневнице сваког путника. Често су оне презентаване на неадекватан начин. Ми смо група ентузијаста која жели да допринесе да се то стање промени.